Vprašanja in odgovori

Filter:

Embalaža

Kaj poročati?

Mesečno količino embalaže po frakcijah, ki ste jo skupaj z izdelki dali na trg RS.

Frakcije embalaže so: papir in karton, plastika, les, kovina, steklo, drugo (npr. keramika, tekstil ali material biološkega izvora)

Primer: izdelek vsebuje embalažo iz papirja in kartona, plastike ter kovine – poročate mesečno vsoto po embalažnih frakcijah.

Vrečke

Kaj poročati?

Poročate  zelo lahke plastične nosilne vrečke (debelina stene pod 15 mikronov), ki ste jih v posameznem mesecu prodali potrošnikom kot nosilne vrečke za živila, ki so predpakirana ali za neživilske proizvode.

Primer: poročate zelo lahke plastične vrečke, ki ste jih kupcem zaračunali (uporabili so jih kot nosilne vrečke)

Ne poročate vrečk, v katere ste kupcem zapakirali sadnje, meso, ribe,...torej tistih, ki so služile kot primarna embalaža izdelka.

Splošno

Kaj pomeni izraz prvič dano na trg?

Za embalažo, prvič dano na trg Republike Slovenije, se šteje naslednja embalaža:

 • Embalirano blago, ki je pripeljano v Slovenijo in prodano naprej slovenskemu kupcu;
 • Embalirano blago, ki je pripeljano v Slovenijo ter razpakirano v vašem podjetju (to, kar nastane v kontejnerjih in ni od slovenskega dobavitelja – seštevek evidenčnih listov);
 • Embalaža, ki je kupljena v Sloveniji z namenom embaliranja (kupljena kot izdelek in jo vi spremenite v embalažo).
Nekomunalna embalaža (NKOE)

Nekomunalna embalaža (NKOE) je vsa embalaža, ki ostaja kot odpadek v proizvodnji, storitveni ali drugi dejavnosti zaradi izvajanja dejavnosti.

Najpogosteje se za NKOE šteje:

 • transportna embalaža, ki je namenjena transportu izdelkov od proizvajalca ali distributerja do trgovca, ki embalažo zavrže, pri tem pa nastaja ločeno zbrana frakcija;
 • embalaže transportna embalaža, ki konča pri vaših kupcih, ki so podjetja (ne glede na dejavnost kupca);
 • embalaža, ki kot odpadek zagotovo ne konča v gospodinjstvu (tudi če gre za prodajno embalažo);
 • embalaža, ki kot odpadek konča v trgovini zaradi izvajanja trgovinske dejavnosti.
Komunalna embalaža (KOE)

Komunalna embalaža (KOE) je vsa embalaža, ki ostaja kot odpadek v gospodinjstvu ali kot odpadek v javnih zavodih oz. ustanovah ter njim podoben odpadek v dejavnosti, vendar ne zaradi opravljanja dejavnosti.

Najpogosteje se za KOE šteje:

 • prodajna embalaža
 • embalaža, ki kot odpadek konča pri fizičnih osebah in gospodinjstvih;
 • embalaža, ki kot odpadek konča v javnih zavodih (vrtci, šole, domovi starejših občanov,….);
 • vsa skupinska in transportna embalaža, ki skupaj z izdelkom potuje do končnega uporabnika fizične osebe in nastaja kot odpadek v gospodinjstvu;